Quy trình ứng dụng triển khai hệ thống ERP cho công ty

Một bước phát triển tất yếu sau nhiều năm các doanh nghiệp Việt Nam áp dụng các hệ thống phần mềm kế toán tài chính là việc ứng dụng ERP vào quản lý. Như đã nói, muốn áp dụng được hệ thống erp trước hết phải chuẩn hoá được quy trình nghiệp vụ, vì vậy không phải doanh nghiệp nào cũng có thể sử dụng được ERP . ERP chỉ dành cho những doanh nghiệp thực sự hướng tới một văn hoá quản lý nghiêm túc, rành mạch.

Để tránh tình trạng chạy quá nhanh trong khi chân chưa chắc, việc ứng dụng ERP cần có một kế hoạch cụ thể, cân nhắc kỹ lưỡng, đi từ thấp đến cao. Nhân viên và lãnh đạo trong doanh nghiệp cần thời gian để làm quen với ERP và những thay đổi trong các làm việc là vến đề đặc biệt quan trọng. Doanh nghiệp có thể triển khai ERP theo nhiều giai đoạn, với các giai đoạn chính như sau:

Giai đoạn 1: Các phân hệ liên quan đến kế toán sẽ được triển khai ERP. Các phân hệ này nói chung cung cấp các chức năng của một phần mềm kế toán như nhiều doanh nghiệp hiện nay đã dùng. Đây là giai đoạn có thể coi là tương đối dễ dàng.

Các nghiệp vụ chính của một hệ thống ERP thường đáp ứng

Bước 2: Tiếp tục triển khai các phân hệ liên quan đến hậu cần, bao gồm: quản lý kho, quản lý việc giao nhận hàng….Các phân hệ kế toán ngay lập tức sẽ được tích hợp thêm các phân hệ này. Kết quả của bước 2 là ERP sẽ quản lý hầu hết mọi phòng ban trong doanh nghiệp, chỉ ngoại trừ dưới phân xưởng.

Giai đoạn 3: Giai đoạn này sẽ đi triển khai các phân hệ liên quan đến quản lý sản xuất và giá thành sản phẩm, đối với doanh nghiệp sản xuất. Việc quản lý có thể được chi tiết đến từng giờ máy, giờ công lao động tùy từng hệ thống ERP.

Có thể triển khai giai đoạn 1 và 2 tại mọi doanh nghiệp, nhưng còn đối với giai đoạn 3, muốn triển khai được đòi hỏi việc sản xuất của doanh nghiệp phải tương đối quy củ và hiện đại. Tuy nhiên doanh nghiệp có thể chọn cho mình giải pháp áp dụng ERP đến giai đoạn 2. Nói chung trong thời gian mấy năm tới áp dụng được ERP đến giai đoạn 3 sẽ chỉ tập trung vào một số doanh nghiệp đầu đàn.

Trước khi muốn áp dụng ERP hãy chắc rằng mình hiểu được ERP làm được gì và sẽ không làm được gì. Các nhà quản lý cần phải nhớ ERP không hỗ trợ để tạo ra sự thay đỏi về quy trình làm việc, mà việc này phải được thực hiện trước khi áp dụng ERP. Việc sử dụng ERP sẽ giúp cho nhà quản lý tạo ra được cơ chế kiểm soát nội bộ đáng tin cậy cũng như tạo ra một nhịp làm việc đồng bộ mà ở đó có sự phân chia trách nhiệm rõ ràng, nhưng vẫn phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận với nhau trong doanh nghiệp

có thể bạn quan tâm: phần mềm quản lý cửa hàng xe máy

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *