Một vì sao khác gây ra ô nhiễm lớn môi trường

Ngày nay, Vấn đề ô nhiễm hơn môi trường, đặc biệt là ô nhiễm nước đã và đang ngày càng trở nên hệ trọng ở Việt Nam. Trên các phương tiện thông tin đại chúng, thiết bị lọc nước Ai trong chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp những hình ảnh, những thông tin môi trường bị ô nhiễm lớn . Bất chấp những lời kêu gọi bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn lọc nước , tình trạng ô nhiễm hơn càng lúc càng trở nên trầm trọng.

thực trạng quy hoạch các khu đô thị chưa gắn với Vấn đề xử lý chất nước thải , xử lý nước chất thải nên ô nhiễm môi trường ở các thành phố lớn, các khu công nghiệp, khu đô thị đang ở mức báo động. Trong tổng số 183 khu công nghiệp trong cả nước , có trên 60% khu công nghiệp chưa có mạng lưới xử lý nuoc rác thải tập trung. Các đô thị chỉ có khoảng 60% – 70% chất thải rắn được thu gom, đơn vị hạ tầng thoát loc nuoc và xử lý nước rác thải , chất chất thải nên chưa đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường…Phần Lớn lượng lọc nước chất thải chưa được xử lý đều đổ thẳng ra sông, hồ và dự báo đến năm 2010 là 510.000m3/ngày. Một ví dụ đau lòng của việc xả nước thải , là trường hợp sông Thị Vải bị ô nhiễm lớn Bời vì hoá chất thải ra từ nhà máy của công ti bột ngọt Vê Đan suốt 14 năm liền.

nguyên nhân của những sự việc trên?

Đầu tiên, đó chính là sự thiếu ý thức hệ trọng của nhiều người dân. Nhiều người nghĩ rằng những việc mình làm là quá nhỏ bé, chưa đủ để làm hại môi trường. Một số người khác lại cho rằng việc bảo vệ môi trường là trách nhiệm của nhà xử lý nước , của chính quyền mà chưa phải là của mình. Số khác lại nghĩ rằng việc môi trường đã bị ô nhiễm lớn thì có làm gì đi chăng nữa cũng không đáng kể, và việc ô nhiễm lớn môi trường cũng chưa ảnh hưởng gì tới mình nhiều… Việc phá hoại môi trường của một người tuy chỉ ảnh hưởng nhỏ nhưng tập hợp nhiều người lại là lớn.Trách nhiệm bảo vệ môi trường tuy cũng có một phần là của nhà xu ly nuoc nhưng Đa phần lại là của người dân.

Một vì sao khác gây ra ô nhiễm lớn môi trường chính là sự chưa trách nhiệm của các doanh nghiệp. do đặt nặng mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận, chưa ít doanh nghiệp đã vi phạm quy trình khai thác, góp phần đáng kể gây ô nhiễm môi trường. Bên cạnh đó, chính sự chưa chặt chẽ trong việc quản lý bảo vệ môi trường của nhà nước cũng đã tiếp tay cho các hành vi phá hoại môi trường. Việt Nam thiếu những chính sách và quy định bảo vệ môi trường nghiêm ngặt, do đang thu hút mạnh các nguồn vốn đầu tư để phát triển nên dễ mắc vào “cạm bẫy”: trở thành nơi tiếp nhận nhiều ngành công nghiệp “bẩn”. Ví như, ngành cán thép làm tốn nhiều tài nguyên như đất, xu ly nuoc , năng lượng, chất thải ra những chất nước thải nguy hại cho môi trường. Ngoài ra, lượng xe cô lưu thông ngày càng nhiều ở lọc nước ta cũng góp phần không nhỏ vào việc gây ô nhiễm hơn bầu không khí.

Bên cạnh đó là những hạn chế, may chiet rot bất cập của cơ chế, chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường và việc tổ chức thực hiện của các cơ quan chức năng. Theo thống kê của Bộ Tư pháp, hiện nay có khoảng 300 văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường để điều chỉnh hành vi của các cá nhân, tổ chức, các hoạt động kinh tế, các quy trình kỹ thuật, quy trình sử dụng nguyên liệu trong lắp ráp . Tuy nhiên, hệ thống các văn bản này vẫn còn chưa hoàn thiện, thiếu đồng bộ, thiếu chi tiết, tính ổn định chưa cao, tình trạng văn bản mới được ban hành chưa lâu đã phải sửa đổi, bổ sung là tương đối phổ biến, từ đó làm hạn chế hiệu quả điều chỉnh hành vi của các cá nhân, tổ chức, các hoạt động kinh tế… trong việc bảo vệ môi trường.
Các cấp chính quyền chưa nhận thức đầy đủ và quan tâm đúng mức đối với công tác bảo vệ môi trường, dẫn đến buông lỏng quản lí, thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, giám sát về môi trường. Công tác thanh tra, kiểm tra về môi trường của các cơ quan chức năng đối với các cơ sở chế tạo dường như vẫn mang tính hình thức, hiện tượng “phạt để tồn do ” còn phổ biến. Công tác thẩm định và đánh báo giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư còn tồn do nhiều bất cập và chưa được coi trọng đúng mức, thậm chí chỉ được tiến hành một cách hình thức, thông qua loa đại khái cho đủ thủ tục, dẫn đến chất lượng thẩm định và phê duyệt không cao.

Ngoài ra, công tác tuyên truyền, giáo dục về bảo vệ môi trường trong toàn xã hội còn hạn chế, dẫn đến chưa phát huy được ý thức tự giác, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, cộng đồng trong việc tham gia gìn giữ và bảo vệ môi trường.

Để ngăn chặn, khắc phục và xử lí có hiệu quả những hành vi gây ô nhiễm lớn môi trường, cần thực hiện đồng bộ một số cách thức chủ yếu sau đây:

Tiếp tục hoàn thiện mạng lưới pháp luật về bảo vệ môi trường, trong đó những chế tài xử phạt (cưỡng chế hành chính và xử lí hình) phải thực sự đủ mạnh để đủ sức răn đe các đối tượng vi phạm. Bên cạnh đó, cần xây dựng đồng bộ hệ thống quản lí môi trường trong các nhà dây chuyền , các khu công nghiệp theo các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, đồng thời tổ chức giám sát chặt chẽ nhằm hướng tới một môi trường tốt đẹp và thân thiện hơn với con người.

Tăng cường công tác nắm tình hình, thanh tra, kiểm tra, giám sát về môi trường (thường xuyên, định kỳ, đột xuất); phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chuyên môn, nhất là giữa lực lượng thanh tra môi trường với lực lượng cảnh sát môi trường các cấp, nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lí kịp thời, triệt để những hành vi gây ô nhiễm môi trường của các tổ chức, cá nhân. Đồng thời, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác môi trường; trang bị các phương tiện kỹ thuật hiện đại để phục vụ có hiệu quả hoạt động của các lực lượng này.

Chú trọng công tác quy hoạch phát triển các khu, cụm, điểm công nghiệp, các làng nghề, các đô thị, đảm bảo tính khoa học cao, trên cơ sở tính toán kỹ lưỡng, toàn diện các xu thế phát triển, he thong loc nuoc tinh khiet từ đó có chính sách phù hợp; tránh hiện trạng quy hoạch tràn lan, thiếu đồng bộ, chồng chéo như ở nhiều địa phương thời gian vừa qua , gây khó khăn cho công tác quản lí nói chung, quản lí môi trường nói riêng. Đối với các khu công nghiệp, cần có quy định bắt buộc các công ty đầu tư hạ tầng phải xây dựng hệ thống thu gom, xử lí nuoc nước thải tập trung hoàn chỉnh mới được phép hoạt động, đồng thời thường xuyên có báo cáo định kỳ về hoạt động xử lí xử lý nước nước thải , rác rác thải vì đó.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *