Công bố chứng nhận hợp quy thiết bị phát thu cho phát thanh quảng bá

Công bố chứng nhận hợp quy thiết bị phát thu cho phát thanh quảng bá theo Thông tư số 05/2014/TT-BTTTT ngày 19/03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông nhằm đảm bảo an toàn cho sản phẩm và sức khỏe người tiêu dùng.

phat-thanh-quang-ba

Công bố chứng nhận hợp quy thiết bị phát thu cho phát thanh quảng bá

Thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho phát thanh quảng bá
1.Thiết bị phát thanh quảng bá sử dụng
kỹ thuật điều biên (AM)
QCVN 29:2011/BTTTT
2.Thiết bị phát thanh quảng bá sử dụng kỹ thuật điều tần (FM) QCVN 30:2011/BTTTT
3.Thiết bị truyền thanh không dây sử dụng kỹ thuật điều tần (FM) băng tần từ 54 MHz đến 68 MHz QCVN 70:2013/BTTTT
4.Thiết bị khác QCVN 47:2011/BTTTT

Việc Công bố chứng nhận hợp quy thiết bị phát thu cho phát thanh quảng bá được tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất kinh doanh sản phẩm này trên thị trường nước ta thực hiện sau khi thí nghiệm mẫu tại đơn vị được chỉ định và tiến hành tự đánh giá dựa trên kết quả thí nghiệm đó.

Bộ hồ sơ cần có cũng bao gồm các thành phần tương tự bộ Hồ sơ chứng nhận hợp quy thiết bị viễn thông nói chung.

  • Đơn xin chứng nhận hợp quy;
  • Giấy phép đăng ký kinh doanh xuất nhập khẩu, hoặc quyết định đầu tư (đối với thiết bị nhập khẩu đi kèm dự án đầu tư), hoặc giấy phép sản xuất thiết bị điện tử, thiết bị viễn thông xin chứng nhận hợp quy (có công chứng nhà nước);
  • Tài liệu kỹ thuật có liên quan: Thuyết minh kỹ thuật, sổ tay hướng dẫn sử dụng kèm theo ảnh chụp bên ngoài của thiết bị
  • Kết quả đo kiểm thiết bị của nhà sản xuất hoặc một cơ quan đo kiểm có đủ thẩm quyền
Các tổ chức, cá nhân sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đăng ký công bố hợp quy theo quy định sau đó gửi hồ sơ đến cơ quan tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy
Nếu hồ sơ hợp lệ thì trong thời gian 07 ngày cơ quan tiếp nhận hồ sơ sẽ gửi thông báo tiếp  nhận bản công bố hợp quy đến cá nhân. Nếu  hồ sơ không hợp lệ thì cơ quan có trách nhiệm sẽ thông báo cho cá nhân, tổ chức muốn công bố và  nêu ra những vấn để chưa phù hợp để sửa chữa  và đăng ký công bố lại.

Và tiến hành đăng ký mẫu dấu hợp quy để in trên sản phẩm được lưu hành. Việc nộp hồ sơ có thể nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện

Trên đây là những thông tin cơ bản nhất về Công bố chứng nhận thiết bị phát thu cho phát thanh quảng bá nói riêng cũng như  hợp quy thiết bị viễn thông nói chung một cách cơ bản sẽ rất hữu ích cho việc tìm hiểu của quý khách.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *